Pob Adnodd Fesul Pwnc
 Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Meithrin Sgiliau Darllen
Meithrin Sgiliau Darllen
Cymraeg
Capel Celyn
Capel Celyn
Cymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg
Llythrennedd - Darllen
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg
Llythrennedd - Llafaredd
Llythrennedd - Llafaredd
Cymraeg