Adnoddau
supporting image for Llythrennedd - Ysgrifennu
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Llun, 30 Medi 2013
Awdur:
- Cyngor Sir Ceredigion a CBAC
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Llafaredd
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Sglein ar lein
Cymraeg
Ailgylchu
Welsh Second Language

Llythrennedd - Ysgrifennu

Cymraeg
CA3 >
CA2 >
Tîm Cefnogi'r Gymraeg >
Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Tîm Cefnogi'r Gymraeg >

Canllawiau fesul ffurf lenyddol gan gynnwys nifer o ymarferion pwrpasol er mwyn meithrin sgiliau ysgrifennu dysgwyr CA2.  

CA2
Cymraeg
Llythrennedd
Ysgrifennu
Dyddiadur
Cerddi
Llythyr Personol
Llythyr ffurfiol
Stori
Deialog
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.