Adnoddau
supporting image for Llythrennedd - Llafaredd
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Llun, 30 Medi 2013
Awdur:
- Cyngor Sir Ceredigion a CBAC
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Sglein ar lein
Cymraeg
Ymarferion amlddewis
Cymraeg

Llythrennedd - Llafaredd

Cymraeg
CA3 >
CA2 >
Tîm Cefnogi'r Gymraeg >
Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Tîm Cefnogi'r Gymraeg >

Tasgau pwrpasol er mwyn hybu hyder disgyblion CA2 wrth ofyn cwestiynau, chwarae rôl a mynegi barn. 

Cymraeg
Gofyn cwestiwynau
Chwarae rôl
Mynegi barn
Llafaredd
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.