Adnoddau
supporting image for Capel Celyn
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 28 Ionawr 2015
Awdur:
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Llafaredd
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Sglein ar lein
Cymraeg

Capel Celyn

Cymraeg
CA3 >
CA2 >
Tîm Cefnogi'r Gymraeg >
Tîm Cefnogi'r Gymraeg
CA3 >
CA2 >
Tîm Cefnogi'r Gymraeg >

Adnodd sy’n cefnogi addysgu’r Gymraeg ym Mlynyddoedd 5 a 6 yw hwn yn bennaf ond ceir cyfleoedd yma i gyflwyno agweddau ar y digwyddiad hanesyddol hwn trwy bynciau eraill megis Celf a Daearyddiaeth yn ogystal â meithrin sgiliau llythrennedd yn drawsgwricwlaidd.

Cymraeg
CA2
CA3
Llythrennedd
Rhifedd
Darllen
Darllen
Llafaredd
Ysgrifennu
Ysgrifennu
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.