Adnoddau
supporting image for Meithrin Sgiliau Darllen
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mawrth, 10 Chwefror 2015
Awdur:
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Llafaredd
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Sglein ar lein
Cymraeg

Meithrin Sgiliau Darllen

Cymraeg
CA3 >
Tîm Cefnogi'r Gymraeg >
Tîm Cefnogi'r Gymraeg
CA3 >

Pecyn i feithrin sgiliau darllen dysgwyr CA3, wedi ei rannu i ddwy adran:

    1. Yr Wyth Ymddygiad Darllen sy'n cyflwyno strategaethau i annog dysgwyr i ddod yn ddarllenwyr mwy annibynnol a llwyddiannus.

    2. Y Profion Darllen Cenedlaethol sy'n ymdrin â'r mathau o gwestiynau sy'n codi yn y Profion. Mae'r adnodd yn cynnwys enghreifftiau ac ymarferion yn ôl math o gwestiwn, ymarferion amrywiol ac ymarferion pynciol.

Mae'r deunyddiau ar gael ar ffurf PDF i'w hargraffu, yn ogystal ag ar ffurf PowerPoint sy'n rhoi'r cyfle i chi eu haddasu yn ôl eich gofynion.

Mae mwy o wybodaeth ynglŷn â'r project yn y ddogfen 'Cyflwyniad a Chydnabyddiaethau'.

Darllen
Cymraeg
CA3
CA4
PISA
Ffeiliau
Wyth Ymddygiad Darllen
Profion Darllen

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.