Adnoddau
supporting image for Llythrennedd - Darllen
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Llun, 30 Medi 2013
Awdur:
- Cyngor Sir Ceredigion a CBAC
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Llafaredd
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Sglein ar lein
Cymraeg
Ailgylchu
Welsh Second Language

Llythrennedd - Darllen

Cymraeg
CA3 >
CA2 >
Tîm Cefnogi'r Gymraeg >
Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Tîm Cefnogi'r Gymraeg >

Amrywiaeth o dasgau Darllen yn seiliedig ar ddeunyddiau llenyddol ac anllenyddol wedi eu trefnu yn ôl lefelau cyrhaeddiad.  

Llythrennedd
Cymraeg
Darllen
CA2
Cerddi
Ffeiliau
Ffeiliau y gellir eu golygu

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.