Adnoddau
supporting image for Dulliau Addysg Gorfforol
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 5 Tachwedd 2020
Awdur:
-
Adnoddau perthnasol
Pecyn Cefnogi Jigso 2
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Trawsieithu - Llwybrau Mynediad
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Meithrin Sgiliau Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Pecynnau Thematig Stella Gruffydd - Deunyddiau Cefnogi
Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Unedau 1 & 3 Islam - datblygu sgiliau AA2
AC Islam (UG), Astudiaethau Crefyddol

Dulliau Addysg Gorfforol

Addysg Gorfforol
CA5 >
CA4 >

Mi fydd yr adnodd hwn yn helpu dysgwyr i adeiladu ar eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r cynnwys damcaniaethol. Mae’n galluogi dysgwyr i adeiladu ar eu gwybodaeth a’u hymatebion i gwestiynau mewn perthynas â chynnwys y fanyleb. Mae rhai o’r cwestiynau yn cynnig cyfle i ffurfio ymatebion er mwyn creu cymeradwyaeth rhyngweithiol i gwestiynau arholiad.

AA1
AA2
aa3
aa4
aa5
CA4
CA5
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.