Adnoddau
supporting image for Pecynnau Thematig Stella Gruffydd - Deunyddiau Cefnogi
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mawrth, 28 Gorffennaf 2015
Awdur:
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Llafaredd
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Sglein ar lein
Cymraeg

Pecynnau Thematig Stella Gruffydd - Deunyddiau Cefnogi

Tîm Cefnogi'r Gymraeg
CA4 >
CA3 >

Cyfres 1

Pecyn o weithgareddau amrywiol yn seiliedig ar y gyfres gyntaf o gardiau llythrennedd thematig a awdurwyd gan Stella Gruffydd. Bwriad y tasgau yw meithrin sgiliau llafaredd, darllen ac ysgrifennu dysgwyr a cheir  elfen gref o resymu mewn sawl tasg.

Lluniwyd y gweithgareddau gan gynrychiolwyr o Sir Conwy, Sir y Fflint ac Adran y Gymraeg mewn Addysg Consortiwm EAS.

Cyfres 2

Deunyddiau cynllunio sy'n cefnogi ail gyfres Stella Gruffydd o gardiau thematig er mwyn meithrin sgiliau llythrennedd dysgwyr. Ar gyfer pob un o'r tair thema, cynhwysir map o'r cyfleoedd mae'r pecyn yn eu cynnig i feithrin sgiliau llythrennedd trwy'r pynciau, cynllun gwaith tymor canolig ar gyfer un pwnc, enghraifft o gynllun gwaith wythnos er mwyn cwblhau tasg benodol a deunyddiau i gefnogi'r dysgwyr wrth ymgymryd â'r dasg.

CA3
CA4
Darllen
Llythrennedd
Cymraeg
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.