Adnoddau
supporting image for Pecyn Cefnogi Jigso 2
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 12 Tachwedd 2014
Awdur:
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Llafaredd
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Sglein ar lein
Cymraeg

Pecyn Cefnogi Jigso 2

Cymraeg
CA4 >
Tîm Cefnogi'r Gymraeg
CA4 >

Cyfres o ymarferion yn seiliedig ar ddetholiad o ddarnau darllen o'r gyfrol uchod. Lluniwyd yr ymarferion gan gadw mewn cof ofynion y Profion Darllen Cenedlaethol, profion Pisa a gofynion y fanyleb TGAU Iaith gyfredol.

Cymraeg
CA4
Darllen
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.