Adnoddau
supporting image for Trawsieithu - Llwybrau Mynediad
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 13 Tachwedd 2014
Awdur:
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Llafaredd
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Sglein ar lein
Cymraeg

Trawsieithu - Llwybrau Mynediad

Cymraeg
CA4 >
Tîm Cefnogi'r Gymraeg
CA4 >

Amryw o unedau er mwyn paratoi dysgwyr ar gyfer y dasg trawsieithu - ymateb i ffilm, ymateb i drychineb a marchnata gwyliau.

Cymraeg
CA4
Llwybrau Mynediad
Trawsieithu
Ffeiliau
Ymateb i ffilm
Ymateb i drychineb
Trefnu gwyliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.