Adnoddau
supporting image for Thema 1 - Tueddiadau, materion a hunaniaeth bersonol ymysg yr ifanc
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mawrth, 6 Rhagfyr 2016
Awdur:
- Charles Kelley
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Trafod Sbaeneg
Sbaeneg
Cardiau Darllen
Cymraeg Ail Iaith
Les Médias
Ffrangeg
Amser Cylch
Tîm Cefnogi'r Gymraeg

Thema 1 - Tueddiadau, materion a hunaniaeth bersonol ymysg yr ifanc

Sbaeneg
CA5 >

Cyfres o weithgareddau gwrando, darllen a chyfieithu rhyngweithiol y gellir eu defnyddio i gefnogi addysgu a dysgu gyda dosbarth cyfan neu'n unigol.  Rhoddi'r sylw yma i Thema 1 o'r fanyleb newydd. Nid bwriad yr adnodd yma yw darparu holl gynnwys y thema ond i weithredu fel sbardun ar gyfer addysgu. Yn naturiol bydd athrawon yn dymuno ychwanegu eu hadnoddau thematig eu hunain at y cynnwys yma wrth drafod pob thema gyda'r dysgwyr.

Thema 1
Gwrando
Darllen
Cyfieithu
Ffeiliau
1. Gwrando
2. Darllen
3. Cyfieithu

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.