Adnoddau
supporting image for Amser Cylch
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 15 Ionawr 2014
Awdur:
- Prosiect Addysg Gymraeg Wrecsam
Adnoddau perthnasol
Trafod Sbaeneg
Sbaeneg
Les Médias
Ffrangeg
UG Ffilm - La Rafle. Uned 1: Strwythr
Ffrangeg
UG Ffilm - La Classe. Uned 1: Strwythr
Ffrangeg
UG Ffilm - Le Havre. Uned 1: Strwythr
Ffrangeg

Amser Cylch

Tîm Cefnogi'r Gymraeg
CA2 >

Pecyn o weithgareddau sy'n datblygu sgiliau rhyngbersonol dysgwyr yn ystod sesiynau Amser Cylch.

amser cylch
Gwrando
Gwylio
Siarad
emosiwn
Ffeiliau
Blynyddoedd Cynnar
Blwyddyn 1 & 2
Blwyddyn 3 & 4
Blwyddyn 5 & 6

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.