Adnoddau
supporting image for Les Médias
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 6 Tachwedd 2013
Awdur:
- GCaD Cymru
- GcaD Cymru
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Trafod Sbaeneg
Sbaeneg
Cardiau Darllen
Cymraeg Ail Iaith
Teledu
Cymraeg Ail Iaith

Les Médias

Ffrangeg
CA4 >

Yn seiliedig ar thema'r Cyfryngau, mae'r pecyn hwn yn cynnwys gweithgareddau rhyngweithiol ar gyfer Gwrando a Darllen ac yn cynnwys taflenni gwaith ar gyfer gwaith Llafar, gwaith Ysgrifennu, ymarferion Gramadeg a thasgau Darllen estynedig. Cynlluniwyd y gweithgareddau i fod yn gynhwysol ac yn gynyddol heriol ac fe ellir eu defnyddio mewn gwahanol ffyrdd yn dibynnu ar allu'r grŵp. 

Mae pob adran yn cynnwys nodiadau athrawon gydag awgrymiadau sut y gellir defnyddio pob gweithgaredd.

Ffrangeg
Cyfryngau
Darllen
Ysgrifennu
Llafar
Gwrando
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.