Adnoddau
supporting image for Cardiau Darllen
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 30 Hydref 2013
Awdur:
- Ysgol Greenhill
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Ailgylchu
Welsh Second Language
Ailgylchu
Cymraeg Ail Iaith
Glas
Welsh Second Language
Glas
Cymraeg Ail Iaith

Cardiau Darllen

Cymraeg Ail Iaith
CA4 >

Pwrpas y deunydd ydy ymestyn sgiliau darllen disgyblion cyfnod allweddol tri ynghyd â’u paratoi nhw at ofynion y tasgau llafar grwp yn yr arholiadau TGAU Cymraeg Ail Iaith (Cymraeg Ail Iaith Uned 3 / Cymraeg Ail Iaith Gymhwysol Uned 4). Mae’r adnoddau yn bennaf ar ffurf PowerPoint y mae modd eu haddasu yn ôl gofynion gwahanol ddisgyblion.

Noder: gan fod y deunyddiau hyn i gyd ar ffurf ‘Word’ neu ‘PowerPoint’ mae modd eu haddasu lle mae angen i gwrdd â gofynion lleol eich disgyblion chi.

Cymraeg ail iaith
Darllen
Sgiliau
Ffeiliau
Nodiadau Athrawon
Pynciau Cyfarwydd
Deunydd Darllen Gwahaniaethol
Trafod a Threfnu
Deunydd Darllen Ychwanegol
Cardiau Asesu Darllen

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.