Adnoddau
supporting image for Symud dysgwyr o lefel 3 i lefel 4
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mawrth, 8 Medi 2015
Awdur:
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Llafaredd
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
A level Revision Videos C2
Mathematics
Ailgylchu
Welsh Second Language

Symud dysgwyr o lefel 3 i lefel 4

Tîm Cefnogi'r Gymraeg
CA2 >

Bwriad y pecyn hyfforddi hwn ydy cynnig arweiniad i athrawon ar sut i symud dysgwyr o lefel 3 i lefel 4.

Mae'r pecyn y cynnwys 7 uned addysgu enghreifftiol ynghyd a chlipiau fideo o daith dysgwyr mewn dwy ysgol wrth symud o lefel 3 i lefel 4. Mae’r clipiau yn enghreifftio amryw o’r gweithgareddau y cyfeirir atynt yn yr unedau addysgu ac yn cynnig nifer o syniadau eraill y gall ymarferwyr eu gweithredu ar lawr dosbarth.

Yn ail ran y pecyn ceir yn cynnwys dogfennau a baratowyd gan Dîm y Gymraeg mewn Addysg Gwasanaeth Cyflawniad Addysg De Ddwyrain Cymru er mwyn sicrhau cysondeb asesu a hwyluso’r broses o gymedroli gwaith dysgwyr o fewn y consortiwm.

Llafaredd
Darllen
Ysgrifennu
C2
Cymraeg ail iaith
Ffeiliau
1. Chwarae rôl
2. Disgrifio ffrind
3. Newyddion personol
4. Proffil personol
5. Ymateb i gerdd
6. Trafod llyfr
7. Amser hamdden
Deunyddiau fideo Lefel 3
Deunyddiau fideo Lefel 4
Adnoddau eraill

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.