Adnoddau
supporting image for Trefnyddion Gwybodaeth TAG Sbaeneg
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mawrth, 28 Gorffennaf 2020
Awdur:
- Denise Currie
Adnoddau perthnasol
Adolygu Hanes
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr 1780-1886
Hanes
Adolygu Bioleg TGAU
Bioleg, Gwyddoniaeth
Adolygu Cemeg TGAU
Cemeg, Gwyddoniaeth
Adolygu Ffiseg TGAU
Ffiseg, Gwyddoniaeth

Trefnyddion Gwybodaeth TAG Sbaeneg

Sbaeneg
CA5 >

Dyma gasgliad o enghreifftiau o drefnyddion gwybodaeth i gefnogi'r dysgu o TAG Sbaeneg. 

Gall y rhain gael eu defnyddio ar gyfer adolygu neu fel man cychwyn er mwyn creu eich trefnyddion gwybodaeth eich hunain.

Sylwer na fydd yr is-thema Cyfoethogi diwylliannol a dathlu gwahaniaeth sy'n rhan o Thema 3 ar gyfer Sbaeneg Safon Uwch yn rhan o'r asesiad uniongyrchol ar gyfer Uned 4 yn ystod haf 2021.

Trefnyddion gwybodaeth
Dysgu o bell
myfyrwyr
adolygu
Ffeiliau
Byw fel person ifanc mewn cymdeithas Sbaeneg ei hiaith
Deall y byd Sbaeneg ei iaith
Amrywiaeth a gwahaniaeth
Y Ddwy Sbaen: 1936 ymlaen

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.