Adnoddau
supporting image for Adolygu Hanes
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Sadwrn, 5 Hydref 2013
Awdur:
- Ray Wood
Adnoddau perthnasol
William Mathias
Cerddoriaeth
Gweithiau Gosod Drama Lefel A
Drama
Arwyr Chwaraeon
Hanes
Argyfwng y Weriniaeth Americanaidd
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr wedi 1880
Hanes

Adolygu Hanes

Hanes
CA5 >

Mae’r adnoddau rhyngweithiol hyn wedi’u cynllunio i ategu adolygu, hybu trafodaeth a helpu i ddatblygu techneg arholiad ar gyfer myfyrwyr Safon UG/Uwch. Mae’r uned yn cynnwys templedi ac enghreifftiau patrymol a seiliwyd ar agweddau ar hanes Prydain. Mae’r cwestiynau’n dod o hen bapurau CBAC ond mae’r technegau yn berthnasol i bob un o’r byrddau arholi.

Mae’n rhaid llwytho’r unedau i lawr cyn eu defnyddio.

Hanes
safon uwch
adolygu
Ffeiliau
Canllaw Athrawon
'I ba raddau ...'
Safle Diemwnt

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.