Adnoddau
supporting image for Adolygu Ffiseg TGAU
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Llun, 21 Hydref 2013
Awdur:
- CBAC
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Adolygu Hanes
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr 1780-1886
Hanes
Ffiseg PH2
Ffiseg, Gwyddoniaeth
Calchfaen
Cemeg, Gwyddoniaeth
Adweithiau cildroadwy, Prosesau diwydiannol a Chemegion Pwysig
Cemeg, Gwyddoniaeth

Adolygu Ffiseg TGAU

Ffiseg
CA4 >
Gwyddoniaeth
CA4 >

Dyma gyfres o gyflwyniadau PowerPoint sydd wedi eu cynhyrchu at ddibenion myfyrwyr i wella eu dealltwriaeth o’r testunau yn y fanyleb TGAU Gwyddoniaeth newydd. Maent hefyd yn arfau adolygu gwerth chweil wrth baratoi ar gyfer yr arholiadau diwedd modiwl.

Ffiseg
Ffiseg 1
Ffiseg 2
adolygu
Gwyddoniaeth
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.