Adnoddau
supporting image for Mynd allan wrth aros i mewn! (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 12 Mehefin 2020
Awdur:
- Dr Huw Griffiths
Adnoddau perthnasol
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 1)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Ecosystemau - glaswelltiroedd lletgras poeth
Daearyddiaeth
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 2)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 3)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Llywodraethiant Byd-eang Cefnforoedd y Ddaear
Daearyddiaeth

Mynd allan wrth aros i mewn! (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)

Llesiant
CA5 >
CA4 >
CA3 >
CA2 >
Galwedigaethol >
Tîm Cefnogi'r Gymraeg >
Y Fagloriaeth >

Gall dysgu o adref fod yn waith caled. Mae’n bwysig eich bod chi’n cymryd cam yn ôl o waith ysgol a threulio amser yn gwneud yr hyn yr ydych yn ei fwynhau.

Gyda chyfyngiadau teithio mewn lle, mae Erw wedi creu rhestr o ffyrdd y gallwch ddianc o’ch cartrefi wrth aros yn eich unfan.

O fentro ar saffari yn Affrica wrth eistedd ar eich soffa i wibio ar y wifren ym Methesda, mae yna niferoedd o ffyrdd i fwynhau profiadau newydd.

Llesiant
myfyrwyr
yn canolbwyntio ar y myfyriwr
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.