Adnoddau
supporting image for Llywodraethiant Byd-eang Cefnforoedd y Ddaear
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 31 Awst 2017
Awdur:
- David Drake
Adnoddau perthnasol
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 1)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Ecosystemau - glaswelltiroedd lletgras poeth
Daearyddiaeth
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 2)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 3)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Systemau Byd-eang: Cylchredau Dŵr a Charbon
Daearyddiaeth

Llywodraethiant Byd-eang Cefnforoedd y Ddaear

Daearyddiaeth
CA5 >

Cyfres o gyflwyniadau gydag elfennau rhyngweithiol a chwestiynau perthnasol i gefnogi myfyrwyr sy'n astudio Llywodraethiant Byd-eang (Ffocws 3.2.6). Fe ellir hefyd ddefnyddio'r cyflwyniadau fel cyfres o wersi neu ddewis a dethol gweithgareddau i gefnogi'r dysgu yn y dosbarth.

yn canolbwyntio ar y myfyriwr
Uned 3
Systemau Byd-eang a Llywodraethiant Byd-eang
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.