Adnoddau
supporting image for Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 1)
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 25 Tachwedd 2016
Awdur:
- Brian Harris
Adnoddau perthnasol
Ecosystemau - glaswelltiroedd lletgras poeth
Daearyddiaeth
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 2)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 3)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Llywodraethiant Byd-eang Cefnforoedd y Ddaear
Daearyddiaeth
Systemau Byd-eang: Cylchredau Dŵr a Charbon
Daearyddiaeth

Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 1)

Gwyddoniaeth Gymhwysol
CA4 >

Adnoddau i gefnogi  addysgu  TGAU Gwyddoniaeth Gymhwysol (dwyradd). Mae'r e-lyfr wedi cael ei hysgrifennu mewn arddull sy'n addas i ddysgwyr ac mae'n ymdrin â'r cynnwys y cwrs Gwyddoniaeth Gymhwysol (dwyradd). Mae'r e-lyfr hefyd yn cynnwys deunydd ymarfer a chwestiynau hunanasesu i atgyfnerthu'r dysgu. 

 

Egni, adnoddau a’r amgylchedd
yn canolbwyntio ar y myfyriwr
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.