Adnoddau
supporting image for Trefnyddion gwybodaeth TGAU Sbaeneg
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 27 Mawrth 2020
Awdur:
- Bethan McHugh
Adnoddau perthnasol
Adolygu Hanes
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr 1780-1886
Hanes
Adolygu Bioleg TGAU
Bioleg, Gwyddoniaeth
Adolygu Cemeg TGAU
Cemeg, Gwyddoniaeth
Adolygu Ffiseg TGAU
Ffiseg, Gwyddoniaeth

Trefnyddion gwybodaeth TGAU Sbaeneg

Sbaeneg
CA4 >

Dyma gasgliad o enghreifftiau o drefnyddion gwybodaeth a fydd yn ymdrin â phob un o'r is-themâu ar gyfer TGAU Sbaeneg. Gall y rhain gael eu defnyddio ar gyfer adolygu neu fel man cychwyn er mwyn creu eich trefnyddion gwybodaeth eich hunain.

myfyrwyr
adnodd myfyrwyr
Trefnyddion gwybodaeth
adolygu
Ffeiliau
Hunaniaeth a diwylliant
Cymru a'r Byd – meysydd o ddiddordeb
Cyflogaeth ac astudiaeth gyfredol ac yn y dyfodol

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.