Adnoddau
supporting image for Gweithgareddau meithrin sgiliau
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: 04 Mai 2018
Awdur:
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Athroniaeth Crefydd - Dadleuon dros fodolaeth Duw
Addysg Grefyddol
Beth sy'n gwneud traethawd da?
Seicoleg
Cymhwyso terminoleg dulliau ymchwil
Seicoleg
Cydweddu'r cwestiwn gyda'r amcan asesu
Seicoleg

Gweithgareddau meithrin sgiliau

Addysg Grefyddol
CA4 >

Gweithgareddau dysgu rhyngweithiol sy'n gwella'r sgiliau sy'n angenrheidiol ar gyfer y cymwysterau TGAU newydd.

Mae yma weithgareddau sy'n  gwella ymatebion, yn cynnig cyfle i farcio atebion enghreifftiol ac yn datblygu sgiliau disgrifio, esbonio a gwerthuso'r ymgeiswyr.  

Sgiliau arholiad
Ysgrifennu traethodau
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.