Resource
supporting image for Cydweddu
Information
Published: 06 Hydref 2017
Authors:
- CBAC
- CBAC
Related Resources
E-Lyfr Seicoleg A2
Seicoleg
Seicoleg TGAU
Seicoleg
Astudiaethau ymchwil gwreiddiol
Seicoleg
Crynodebau Cylchgrawn Seicoleg
Seicoleg
Senarios seicoleg
Seicoleg

Cydweddu'r cwestiwn gyda'r amcan asesu

Seicoleg
CA5 >

Mae'r adnodd rhyngweithiol hwn yn edrych ar sut i adnabod y tri amcan asesu mewn cwestiynau arholiad. Mae dyluniad yr uned yn caniatáu i athro ei ddefnyddio gyda grwpiau o ddisgyblion gan ddefnyddio taflunydd a bwrdd gwyn neu gall y dysgwyr ei ddefnyddio eu hunain i astudio ac ar gyfer adolygu.

Seicoleg
Sgiliau arholiad
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.