Adnoddau
supporting image for Cydweddu
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: 06 Hydref 2017
Awdur:
- CBAC
- CBAC
Adnoddau perthnasol
E-Lyfr Seicoleg A2
Seicoleg
Seicoleg TGAU
Seicoleg
Astudiaethau ymchwil gwreiddiol
Seicoleg
Crynodebau Cylchgrawn Seicoleg
Seicoleg
Senarios seicoleg
Seicoleg

Cydweddu'r cwestiwn gyda'r amcan asesu

Seicoleg
CA5 >

Mae'r adnodd rhyngweithiol hwn yn edrych ar sut i adnabod y tri amcan asesu mewn cwestiynau arholiad. Mae dyluniad yr uned yn caniatáu i athro ei ddefnyddio gyda grwpiau o ddisgyblion gan ddefnyddio taflunydd a bwrdd gwyn neu gall y dysgwyr ei ddefnyddio eu hunain i astudio ac ar gyfer adolygu.

Seicoleg
Sgiliau arholiad
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.