Adnoddau
supporting image for Geirfa Astudiaethau Crefyddol Lefel UG/U
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: 04 Hydref 2017
Awdur:
-
Adnoddau perthnasol
Geirfa cysyniadau allweddol
Addysg Grefyddol
TGAU Busnes: Geirfa Allweddol
Busnes

Geirfa Astudiaethau Crefyddol Lefel UG/U

Addysg Grefyddol
CA5 >

Geirfaoedd i gyd-fynd ag Astudiaethau Crefyddol TAG CBAC

Diffiniadau o dermau defnyddiol sy'n addas ar gyfer TAG CBAC. Dylai'r canolfannau annog yr ymgeiswyr i ddefnyddio'r termau hyn wrth ateb cwestiynau.

Geirfa termau
Ffeiliau
TAG UG
TAG U

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.