Amdanom ni

Mae tîm Adnoddau Addysgol CBAC yn darparu adnoddau papur a digidol o ansawdd uchel. Maen nhw’n gweithio’n agos â thîm Datblygiad Proffesiynol Parhaus CBAC er mwyn darparu hyfforddiant effeithiol i ysgolion ac athrawon.

Caiff adnoddau eu datblygu drwy bartneriaethau ag athrawon, ac, yng Nghymru, hefyd â’r Adran Addysg a Sgiliau ac awdurdodau lleol. Cynhyrchir rhai deunyddiau’n benodol i gyd-fynd â manylebau CBAC, ac mae eraill yn cefnogi defnydd y Gymraeg mewn addysg.

Dewch i gwrdd â’r tîm

Yn rhan o’r tîm mae addysgwyr, golygyddion, cyfieithwyr a datblygwyr cynnwys, a gyda’n gilydd mae gennym brofiad helaeth o bob agwedd ar ddatblygu a chefnogi adnoddau addysgol.

picture of Mererid Morgan picture of Dafydd Watcyn Williams picture of Mike Ebbsworth picture of Mel Blount
Mererid Morgan - Cyfarwyddwr Cefnogaeth Addysgol Dafydd Watcyn Williams - Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cefnogaeth Addysgol Mike Ebbsworth - Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cefnogaeth Addysgol Melanie Blount – Arweinydd Tîm Digidol
picture of Danielle Griffiths picture of Hywel Jones picture of Huw Jones picture of Grace Capper
Danielle Griffiths - Cydlynydd Tîm Digidol Hywel Jones - Cydlynydd Tîm Digidol Natalie White – Datblygwr Cynnwys Rhys Roberts - Datblygwr Cynnwys
picture of Huw Jones picture of Grace Capper picture of Osian Huges-Jones picture of Chris Thomas
Huw Jones - Datblygwr Cynnwys Grace Capper - Datblygwr Cynnwys Osian Hughes Jones - Datblygwr Cynnwys Christopher Thomas - Datblygwr Cynnwys
picture of Susan Jenkins picture of Mari Watkin picture of Nia Evans picture of Nona Gruffudd-Evans
Susan Jenkins – Arweinydd Tîm Golygyddol Mari Watkin – Swyddog Golygyddol Nia Evans - Swyddog Golygyddol Nona Gruffudd-Evans - Swyddog Golygyddol
picture of Lisa Williams picture of Mair Treharne picture of Mark Smith picture of Lois Gwenllian Jones
Lisa Williams - Swyddog Golygyddol Mair Treharne - Swyddog Golygyddol Mark Smith - Swyddog Golygyddol Lois Gwenllian Jones - Swyddog Golygyddol
picture of Ffion Jones picture of Jonathon Rees picture of Gerallt Roberts
Ffion Jones – Cyfieithydd Jonathan Rees - Cydlynydd y Gymraeg mewn Addysg Gerallt Roberts - Swyddog Gweinyddiaeth a Cysylltiad

Gwybodaeth Bellach