Adnoddau
supporting image for Branwen Ferch Llŷr
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Llun, 16 Mai 2016
Awdur:
- Yr Athro Sioned Davies, Prifysgol Caerdydd
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Llafaredd
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Sglein ar lein
Cymraeg

Branwen Ferch Llŷr

Cymraeg
CA5 >

Adnodd i gefnogi Uned 5 'Rhyddiaith yr Oesoedd Canol' manyleb Safon Uwch Cymraeg Iaith Gyntaf CBAC yw hwn. Trwy law yr Athro Sioned Davies, awdur y gwaith ac arbenigwraig gydnabyddedig yn y maes, caiff y dysgwyr eu tywys drwy ryfeddodau chwedl Branwen ferch Llŷr. Fel gydag adnodd yr Hengerdd a'r Cywyddau, mae modd clicio ar eiriau a brawddegau i ddatgelu eu hystyron, a hoelir sylw ar grefft y dweud, y themâu a'r cymeriadau. Mae yma hefyd oriel o luniau perthnasol ac agweddau cyfoes ar y gwaith i gefnogi'r dysgu. Yn unol â'r fanyleb, seiliwyd y gwaith testunol ar y darn gosod o'r gyfrol 'Gwerthfawrogi'r Chwedlau' gan Rhiannon Ifans.

Noddwyd gan Lywodraeth Cymru.

Rhyddiaith
Oesoedd Canol
Cymraeg
Branwen
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.