Adnoddau
supporting image for Pos y dydd – Haen Ganolradd
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 22 Hydref 2015
Awdur:
- Gareth Evans
Adnoddau perthnasol
Datrys Problemau - Algebra
Mathemateg
Datrys Problemau - Trin Data
Mathemateg
Datrys Problemau - Rhif
Mathemateg
Siâp a Mesurau
Mathemateg
Adolygu Hanes
Hanes

Pos y dydd – Haen Ganolradd

Mathemateg
CA4 >

Problem Mathemateg ar gyfer pob dydd o'r flwyddyn er mwyn ymarfer cwestiynau TGAU un a dau farc.

Gellir defnyddio'r gweithgareddau ar sgrin i danio'r wers neu ar lechen ddigidol ar gyfer adolygu.

 

Mathemateg
Gweithgaredd Cychwynnol
adolygu
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.