Adnoddau
supporting image for Y Cyfryngau yn yr Oes Fyd-eang
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 3 Tachwedd 2023
Awdur:
- Atebol
Adnoddau perthnasol
Teledu
Cymraeg Ail Iaith
Offer testun
Astudior Cyfryngau
Y Cyfryngau yn yr Oes Fyd-Eang - Teledu: Y Gwyll
Astudior Cyfryngau
Y Cyfryngau TAG Uned 3 Adran C - Gemau fideo
Astudior Cyfryngau
Uned 3, Adran A - Teledu yn yr Oes Fyd-eang: The Bridge
Astudior Cyfryngau

Y Cyfryngau yn yr Oes Fyd-eang

Astudior Cyfryngau
CA5 >

Adnodd cynhwysfawr sy'n cynnwys nodiadau a thasgau i gefnogi myfyrwyr Astudio'r Cyfryngau Safon Uwch. Yma rhoddir sylw i Uned 3 sef ‘Y Cyfryngau yn yr Oes Fyd-eang’.

Datblygwyd gan Atebol. Arianwyd gan Lywodraeth Cymru. © Hawlfraint y Goron, 2023

 

Astudior Cyfryngau
CA5
U2
Teledu
Ffeiliau
Adran A: Teledu yn yr Oes Fyd-eang
Adran B: Cylchgronau – Newid Cynrychioliadau
Adran C: Y Cyfryngau yn yr Oes Ddigidol – Gemau Fideo

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.