Adnoddau
supporting image for Canllaw
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Llun, 12 Tachwedd 2018
Awdur:
-
Adnoddau perthnasol
Adnodd Sefydlu Sgiliau Uwch
Bagloriaeth Cymru
Adnodd Dysgu ac Addysgu Dinasyddiaeth Fyd-eang Uwch
Bagloriaeth Cymru
Offer testun
Bagloriaeth Cymru
Pecyn Adnoddau Cartref Dinasyddiaeth Fyd-Eang Genedlaethol/Sylfaen
Bagloriaeth Cymru
Addysg Gwleidyddol
Bagloriaeth Cymru

Canllaw'r Swyddfa Ystadegau Gwladol ar ymchwil economaidd a chymdeithasol

Bagloriaeth Cymru
Y Fagloriaeth >

Mae’r canllaw yma ar gyfer ymchwil economaidd a chymdeithasol wedi ei gynhyrchu gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol er mwyn cefnogi myfyrwyr ac athrawon sy’n addysgu’r Prosiect Unigol Tystysgrif Her Sgiliau Uwch. Mae’ canllaw yn cynnig arweiniad i fyfyrwyr wrth iddynt fynd ati i gynnal eu prosiect hymchwil annibynnol eu hunain ac yn rhoi hyder iddynt wrth gymhwyso sgiliau ystadegol ac ymchwil.  Mae gan yr adnodd bedair rhan:

Cynnal eich Ymchwil eich Hun

Casglu Data

Dadansoddi Data 

Cyflwyno Data

Bagloriaeth Cymru
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.