Gwella dysgu, galluogi cyrhaeddiad

Adnoddau Addysgol Digidol CBAC


Chwilio Cyflym

Mae'r adnoddau rhad ac am ddim yma yn cefnogi addysgu a dysgu'r pynciau hynny a gynigir gan CBAC. Bydd angen i athrawon bennu sut i ddefnyddio'r adnoddau yn yr ystafell ddosbarth er mwyn cael y gorau ohonynt. Os oes gennych adborth yn ymwneud ag unrhyw adnoddau neu os oes gennych ofynion penodol, cysylltwch â ni

Dyma'n union beth sy angen ar athrawon prysur! Gwefan hawdd i'w gwe-lywio gydag amrywiaeth eang o adnoddau gwych sy'n hybu metawybyddiaeth a sgiliau meddwl. Gellir defnyddio'r adnoddau fel gwers gyfan neu fel gweithgareddau yn rhan o gynllun ehangach; mae'n rhoi rhyddid i athrawon. Mwy ogydd! - Vanessa Brown, Pennaeth Dysgu ac Addysgu.

Adnoddau diweddaraf