Adnoddau
supporting image for Dinasoedd Global
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mawrth, 6 Medi 2016
Awdur:
- Kevin Davis
Adnoddau perthnasol
Global Cities
Geography
Global film (two-film study)
Film Studies

Dinasoedd Global

Daearyddiaeth
CA4 >

Mae'r adnoddau yma yn cefnogi addysgu Daearyddiaeth TGAU CBAC (asesu cyntaf yn 2018). Thema Graidd 2, Syniad Allweddol 2.3: Materion trefol mewn dinasoedd global cyferbyniol sy'n cael sylw yma.

Dinasoedd
Global
Trefoli
Ffeiliau
Trosolwg o batrymau byd-eang a newid
Cysyniad dinasoedd global a globaleiddio
Rhesymau dros dwf
Sialensiau trefol a materion tai

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.