Adnoddau
supporting image for Arfau testun
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 3 Awst 2016
Awdur:
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Trafod Sbaeneg
Sbaeneg
Egni yn y byd cyfoes
Sbaeneg
Spelling Bee
Almaeneg, Cymraeg Ail Iaith, Ffrangeg, Sbaeneg
Caneuon Llythrennedd Triphlyg - Cymraeg
Cymraeg Ail Iaith
Caneuon Llythrennedd Triphlyg - Saesneg
Saesneg

Arfau testun

Sbaeneg
CA5 >
CA4 >

Cronfa o feddalwedd sy'n galluogi athrawon i ddefnyddio testun eu hunain er mwyn cynhyrchu amrywiaeth o weithgareddau iaith.

Os hoffech chi i ni gynhyrchu meddalwedd newydd, cysylltwch ag adnoddau@cbac.co.uk.

Sbaeneg
ITM
Meddalwedd iaith
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.