Adnoddau
supporting image for TAG UG Busnes Uned 2 Swyddogaethau Busnes – Gwerslyfr digidol
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 22 Gorffennaf 2016
Awdur:
- Chris Stockton
Adnoddau perthnasol
TAG UG Busnes Uned 1 Cyfleoedd Busnes – Gwerslyfr digidol
Busnes
TAG Safon Uwch Busnes Uned 3 Dadansoddi Busnes a Strategaeth – Gwerslyfr digidol
Busnes
Geiriau gorchymyn ac amcanion asesu - TAG UG/U
Busnes
TGAU Posteri busnes
Busnes
TGAU Busnes (2017): Nodiadau cynnwys
Busnes

TAG UG Busnes Uned 2 Swyddogaethau Busnes – Gwerslyfr digidol

Busnes
CA5 >

Cyfres o adnoddau i gefnogi addysgu'r manylebau safon uwch newydd ar gyfer 2015.  Mae'r uned sy'n edrych at Swyddogaethau Busnes, sef ail ran y cwrs UG, yn cynnwys adnoddau digidol y mae modd eu golygu ac adnoddau rhyngweithiol i'w defnyddio fel sbardun gyda'r dosbarth cyfan.

busnes
swyddogaethau busnes
Ffeiliau
Pennod 1 - Adrannau swyddogaethol
Pennod 2 - Marchnata
Pennod 3 - Cynnyrch
Pennod 4 - Pris
Pennod 5 - Hyrwyddo
Pennod 6 - Lle
Pennod 7 - Penderfyniadau am y cymysgedd marchnata
Pennod 8 - Cyllidebu
Pennod 9 - Cyllid busnes
Pennod 10 - Llif arian
Pennod 11 - Y cyfrif masnachu, elw a cholled
Pennod 12 - Dadansoddi cymarebau
Pennod 13 - Newidiadau mewn arferion gweithio
Pennod 14 - Cynllunio’r gweithlu
Pennod 15 - Recriwtio
Pennod 16 - Hyfforddiant
Pennod 17 - Gwerthuso staff
Pennod 18 - Perfformiad y gweithlu
Pennod 19 - Cynllunio trefniadaethol
Pennod 20 - Cymhelliant
Pennod 21 - Rheoli ac arwain
Pennod 22 - Perthnasoedd cyflogwr/gweithiwr
Pennod 23 - Ychwanegu gwerth
Pennod 24 - Cynhyrchu
Pennod 25 - Cynhyrchedd
Pennod 26 - Technoleg
Pennod 27 - Cynhyrchu main
Pennod 28 - Ansawdd
Pennod 29 - Prynu
Pennod 30 - Ymchwil a datblygu
Pennod 31 - Darbodion maint

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.