Adnoddau
supporting image for Effaith coginio ar fwyd - Wyau
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 15 Gorffennaf 2016
Awdur:
- Fiona Dowling
Adnoddau perthnasol
Effaith coginio ar fwyd - Codyddion
Bwyd a Maeth

Effaith coginio ar fwyd - Wyau

Bwyd a Maeth
CA4 >

Adnoddau i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n gysylltiedig â nodweddion gweithredol, priodweddau swyddogaethol a chemegol cynhwysion er mwyn sicrhau canlyniad penodol.

Mae'r uned hon yn cynnwys gweithgareddau rhagarweiniol ar gyfer wyau, cyn mynd ymlaen i archwilio:

1. Tymheredd ceulo wy cyfan, melynwy a gwynwy.

2. Effeithiau tymheredd, amser coginio ac ychwanegu cynhwysion eraill wrth wneud cwstard wy.

3. Pa mor sefydlog yw ewyn gwynwy.

Wyau
Ymchwiliadau rhithwir
Ffeiliau
Gweithgareddau cychwynnol
Ymchwiliadau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.