Adnoddau
supporting image for Effaith coginio ar fwyd - Cig a physgod
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 14 Gorffennaf 2016
Awdur:
- Fiona Dowling
Adnoddau perthnasol
Adnoddau i gefnogi: TGAU Mathemateg/TGAU Mathemateg - Rhifedd
Mathemateg
Effaith coginio ar fwyd - Blawd
Bwyd a Maeth
Effaith coginio ar fwyd - Codyddion
Bwyd a Maeth
Cynllunio eich ymchwiliad personol
Seicoleg
Sgiliau Gwaith Maes
Daearyddiaeth

Effaith coginio ar fwyd - Cig a physgod

Bwyd a Maeth
CA4 >

Adnoddau i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n gysylltiedig â nodweddion gweithredol, priodweddau swyddogaethol a chemegol cynhwysion er mwyn sicrhau canlyniad penodol.

Mae'r uned hon yn cynnwys gweithgareddau rhagarweiniol ar gyfer cig a physgod, cyn mynd ymlaen i archwilio a ellir tyneru darn gwydn o gig drwy ddefnyddio grymoedd mecanyddol.

Cig a physgod
Ymchwiliadau
Ffeiliau
Gweithgareddau cychwynnol
Ymchwiliadau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.