Adnoddau
supporting image for Effaith coginio ar fwyd - Ffrwythau a llysiau
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 14 Gorffennaf 2016
Awdur:
- Fiona Dowling
Adnoddau perthnasol
Nid oes cyfryngau perthnasol ar gael ar hyn o bryd

Effaith coginio ar fwyd - Ffrwythau a llysiau

Bwyd a Maeth
CA4 >

Adnoddau i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n gysylltiedig â nodweddion gweithredol, priodweddau swyddogaethol a chemegol cynhwysion er mwyn sicrhau canlyniad penodol.

Mae'r uned hon yn cynnwys gweithgareddau rhagarweiniol ar gyfer ffrwythau a llysiau, cyn mynd ymlaen i archwilio sut i atal neu leihau brownio ensymaidd.

Ymchiliadau
Ffrwyth
Llysiau
Ffeiliau
Gweithgareddau cychwynnol
Ymchwiliadau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.