Adnoddau
supporting image for Effaith coginio ar fwyd - Blawd
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 14 Gorffennaf 2016
Awdur:
- Fiona Dowling
Adnoddau perthnasol
Adnoddau i gefnogi: TGAU Mathemateg/TGAU Mathemateg - Rhifedd
Mathemateg
Effaith coginio ar fwyd - Cig a physgod
Bwyd a Maeth
Effaith coginio ar fwyd - Codyddion
Bwyd a Maeth
Cynllunio eich ymchwiliad personol
Seicoleg
Sgiliau Gwaith Maes
Daearyddiaeth

Effaith coginio ar fwyd - Blawd

Bwyd a Maeth
CA4 >

Adnoddau i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n gysylltiedig â nodweddion gweithredol, priodweddau swyddogaethol a chemegol cynhwysion er mwyn sicrhau canlyniad penodol.

Mae'r uned hon yn cynnwys gweithgareddau rhagarweiniol ar gyfer blawd, cyn mynd ymlaen i archwilio:

1. Pa fathau gwahanol o flawd y gellir eu defnyddio fel ffynhonnell o startsh i dewychu,

2. Effeithiau cynhwysion eraill (siwgr, sudd lemwn) wrth wneud gel gyda blawd corn yn sylfaen iddo

3. Beth sy'n digwydd pan fydd gel wedi'i gelatineiddio'n cael ei rewi.

Blawd
Ymchwiliadau
Ffeiliau
Gweithgareddau cychwynnol
Ymchwiliadau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.