Adnoddau
supporting image for Fideos sgiliau
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 10 Mehefin 2016
Awdur:
- Ruth McIntyre
- Stephanie Culham
Adnoddau perthnasol
Cardiau Darllen
Cymraeg Ail Iaith
Sgiliau a Thechnegau Ymchwilio ac Ymchwil
Daearyddiaeth
Dylunio a Thechnoleg: Dylunio Cynnyrch
Dylunio a Thechnoleg
Beth, dim stabl?
Astudiaethau Crefyddol
Rhoi Egwyddorion Maetheg Ar Waith
Bwyd a Maeth

Fideos sgiliau

Bwyd a Maeth
CA4 >

Clipiau ffilm i gefnogi datblygiad sgiliau wrth baratoi at Asesiad 2: Asesiad Paratoi Bwyd.

Sgiliau
Bwyd
Ffeiliau
Sgiliau cyllell
Paratoi ffrwythau a llysiau
Paratoi cyfuno a siapio
Tyneru a marinadu
Mesur a phwyso
Defnyddio cyfarpar
Dulliau yn seiliedig ar ddŵr sy'n defnyddio'r hob
Dulliau yn seiliedig ar wres a braster sy'n defnyddio'r hob
Defnyddio'r gril
Defnyddio'r ffwrn
Gwneud sawsiau
Defnyddio asiantau codi
Gwneud toes
Prawf am barodrwydd

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.