Adnoddau
supporting image for Datblygu metawybyddiaeth
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Llun, 4 Ionawr 2016
Awdur:
- CBAC
- EAS
Adnoddau perthnasol
Meithrin Sgiliau Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Developing metacognition
Art and Design, Drama, English Language, French, Geography, History, Mathematics, Music, Physics, Science, Spanish
Datblygu Metawybyddiaeth
Celf a Dylunio, Cerddoriaeth, Daearyddiaeth, Drama, Ffiseg, Ffrangeg, Gwyddoniaeth, Hanes, Mathemateg, Saesneg, Sbaeneg
Gweithgareddau Meddwl
Seicoleg
AA3: Datblydu sgiliau dadansoddi data
Daearyddiaeth

Datblygu metawybyddiaeth

Daearyddiaeth
CA4 >
CA3 >

Ceir yma gyflwyniad i fetawybyddiaeth ynghyd a chynlluniau gwers, adnoddau a chlipiau ffilm.  Dylid edrych ar enghreifftiau o waith tebyg mewn pynciau eraill gyda golwg i addasu rhai o'r syniadau ar gyfer y pwnc yma.

 

Metawybyddiaeth
PISA
datblygu meddwl
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.