Adnoddau
supporting image for Astudiaethau ymchwil gwreiddiol
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 3 Rhagfyr 2015
Awdur:
-
Adnoddau perthnasol
Dulliau Ymchwil
Cymdeithaseg
Crynodebau Cylchgrawn Seicoleg
Seicoleg
Senarios seicoleg
Seicoleg
Goblygiadau yn y Byd Real – Senarios
Seicoleg
Deall amcanion asesu
Seicoleg

Astudiaethau ymchwil gwreiddiol

Seicoleg
CA5 >

Dyma'r astudiaethau ymchwil gwreiddiol ar gyfer y 5 darn o ymchwil clasurol sydd wedi'u rhestru i'w hastudio yn Uned 1 y cwrs UG Seicoleg.  Bydd angen i'r dysgwyr wybod, deall a mynegi barn ar bob un o'r darnau ymchwil (gan gynnwys methodoleg, dulliau gweithredu, canfyddiadau, casgliadau, materion moesegol a goblygiadau cymdeithasol).

Seicoleg
Uned 1
Ymchwil
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.