Adnoddau
supporting image for Datblygu Metawybyddiaeth
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 20 Tachwedd 2015
Awdur:
- CBAC
- EAS
Adnoddau perthnasol
Meithrin Sgiliau Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Developing metacognition
Art and Design, Drama, English Language, French, Geography, History, Mathematics, Music, Physics, Science, Spanish
Datblygu metawybyddiaeth
Daearyddiaeth
Gweithgareddau Meddwl
Seicoleg
AA3: Datblydu sgiliau dadansoddi data
Daearyddiaeth

Datblygu Metawybyddiaeth

Drama
CA4 >
CA3 >
Saesneg
CA4 >
CA3 >
Ffrangeg
CA4 >
CA3 >
Daearyddiaeth
CA4 >
CA3 >
Hanes
CA4 >
CA3 >
Cerddoriaeth
CA4 >
CA3 >
Ffiseg
CA4 >
CA3 >
Gwyddoniaeth
CA4 >
CA3 >
Sbaeneg
CA4 >
CA3 >
Celf a Dylunio
CA4 >
CA3 >
Mathemateg
CA4 >
CA3 >

Adnoddau i gefnogi datblygu metawybyddiaeth.

Ceir yma gyflwyniad i fetawybyddiaeth ynghyd a chynlluniau gwers, adnoddau a chlipiau ffilm o wersi mewn sawl pwnc.

 

Metawybyddiaeth
PISA
datblygu meddwl
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.