Resource
supporting image for Pos y dydd – Haen Sylfaenol
Information
Published: 22 October 2015
Authors:
- Gareth Evans
Related Resources
Datrys Problemau - Algebra
Mathemateg
Datrys Problemau - Trin Data
Mathemateg
Datrys Problemau - Rhif
Mathemateg
Siâp a Mesurau
Mathemateg
Adolygu Hanes
Hanes

Pos y dydd – Haen Sylfaenol

Mathemateg
CA4 >

Problem Mathemateg ar gyfer pob dydd o'r flwyddyn er mwyn ymarfer cwestiynau TGAU un a dau farc.

Gellir defnyddio'r gweithgareddau ar sgrin i danio'r wers neu ar lechen ddigidol ar gyfer adolygu.

 

Mathemateg
Gweithgaredd Cychwynnol
adolygu
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.