Adnoddau
supporting image for Gwyddoniaeth Gymhwysol
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 4 Medi 2015
Awdur:
- Tinopolis
Adnoddau perthnasol
Offer testun
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Uned 1 Egni a bywyd 1.1.2 - Dysgu Cyfunol
Gwyddoniaeth Gymhwysol

Gwyddoniaeth Gymhwysol

Gwyddoniaeth Gymhwysol
CA5 >

Mae'r wefan yn cynnig trosolwg o'r fanyleb UG/Uwch a hefyd yn cynnig hyd at 6 astudiaeth achos o ddiwydiannau lleol gan gynnwys canolfannau garddio, y diwydiant chwaraeon (canolfannau hamdden), gofal anifeiliaid, bragdai, fferyllfeydd, ysbytai, acwariwm, poptái, archfarchnadoedd, adrannau cyngor lleol megis iechyd cymdeithasol.  Mae'r rhain yn amlygu'r amrywiaeth o gylchoedd gweithredu sydd yn lleol ac yn ddefnyddiol.

Bydd yr astudiaethau achos yn  cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr yn y rhannau hynny o’r cwrs sy'n cynnwys asesiadau mewnol.  Datblygwyd y wefan ar gyfer myfyrwyr ôl 16 gan gynnig amlinelliad o'r math a chwmpas y cynnwys a fyddai'n addas ar gyfer asesiad UG/Uwch.

Gwyddoniaeth gymhwysol
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.