Adnoddau
supporting image for Pecyn Pontio lefelau 5-7
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mawrth, 4 Awst 2015
Awdur:
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Llafaredd
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Ailgylchu
Welsh Second Language
Ailgylchu
Cymraeg Ail Iaith

Pecyn Pontio lefelau 5-7

Tîm Cefnogi'r Gymraeg
CA2 >

Bwriad y pecyn hyfforddi hwn ydy cynnig arweiniad i athrawon CA3 ar sut i symud dysgwyr o lefel 5 i lefel 6 ac o lefel 6 i lefel 7.

Mae Rhan 1 yn cynnig 6 uned addysgu enghreifftiol:

  • Sgwrs sefyllfa a threfnu digwyddiad
  • Disgrifio person enwog neu le penodol
  • Fy myd a fy milltir sgwâr
  • Ymateb i gerdd
  • Trafod llyfr
  • Technoleg (ffonau symudol)

Mae'r unedau hyn yn amrywio o ran eu hyd er eu bod yn rhannu'r un nod, sef, hyrwyddo cynnydd rhwng lefelau 5 a 7.

Er mwyn ymgyfarwyddo â chynnwys y pecyn, argymhellir argraffu copi o’r Camau a geir ym mhob uned fel eu bod ar gael yn hylaw wrth bori trwy’r atodiadau.

Mae Rhan 2 y pecyn yn cynnwys dogfennau a baratowyd gan Dîm y Gymraeg mewn Addysg Gwasanaeth Cyflawniad Addysg De Ddwyrain Cymru er mwyn sicrhau cysondeb asesu a hwyluso’r broses o gymedroli gwaith dysgwyr o fewn y consortiwm. Cynhwysir disgrifiadau lefel Cwricwlwm 2008 a lefelau ar gyfer dysgwyr yn y rhan hon hefyd.

Cymraeg ail iaith
CA3
Llafaredd
Darllen
Ysgrifennu
Ffeiliau
Cyflwyniad
Disgrifio person enwog neu le penodol
Fy myd a fy milltir sgwâr
Sgwrs sefyllfa a threfnu digwyddiad
Technoleg - ffonau symudol
Trafod llyfr
Ymateb i gerdd
Adnoddau eraill

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.