Adnoddau
supporting image for A wyddoch chi am... - Deunyddiau Cefnogi
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mawrth, 4 Awst 2015
Awdur:
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Llafaredd
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Sglein ar lein
Cymraeg

A wyddoch chi am... - Deunyddiau Cefnogi

Tîm Cefnogi'r Gymraeg
CA2 >

Pecyn cyfoes a chynhwysfawr o weithgareddau darllen sy'n cefnogi llyfrau'r gyfres hon. Cyhoeddwyd y gyfres ar y cyd rhwng Gomer a CBAC a diolchir am fedru cynnwys testun o'r cyfrolau yn yr ymarferion hyn.

Mae gweithgareddau’r pecyn yn cwmpasu agweddau ar ddarllen dan arweiniad, rhesymu a gofynion y Profion Darllen Cenedlaethol.

Lluniwyd y gweithgareddau gan aelodau o weithgor y cydlynwyr sirol, Tîm Cefnogi'r Gymraeg mewn addysg:

  • Bethan Barlow
  • Siwan Dafydd
  • Rhiannon Davies
  • Matthew Dicken
  • Nia MacCarthy
  • Mari Owen
  • Elfair Roberts
  • Sian Vaughan
Cymraeg
CA2
rhesymu
Darllen
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.