Adnoddau
supporting image for Pecynnau Ail Iaith Ceredigion
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mawrth, 28 Gorffennaf 2015
Awdur:
- Cyngor Sir Ceredigion
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Ailgylchu
Welsh Second Language
Ailgylchu
Cymraeg Ail Iaith

Pecynnau Ail Iaith Ceredigion

Tîm Cefnogi'r Gymraeg
CA2 >

Cyfres o weithgareddau difyr sy'n gofyn i ddysgwyr ddarllen testun a dehongli'r hyn a ddarllenir trwy lun yw Disgriblio Ail Iaith. Mae'r pecyn yn cynnig cyfle i adolygu nifer o'r prif arddodiaid cyn i'r dysgwyr ymgymryd â'r tasgau.

Mae Dweud a Gwneud yn cynnwys set o gyfarwyddiadau i gyd-fynd â lluniau ar themâu penodol.  Bwriedir i'r adnodd gael ei ddefnyddio gyda pharau o ddysgwyr ac mae'n hyrwyddo sgiliau gwrando, darllen a deall y dysgwyr.

Darllen
CA2
Cymraeg ail iaith
Ffeiliau
Disgriblio!
Dweud a gwneud

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.