Adnoddau
supporting image for Matiau Iaith Sir Gâr
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mawrth, 28 Gorffennaf 2015
Awdur:
- Athrawon Bro Sir Gaerfyrddin
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Llafaredd
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Ailgylchu
Welsh Second Language

Matiau Iaith Sir Gâr

Tîm Cefnogi'r Gymraeg
CA2 >

Cynlluniwyd yr adnodd hwn er mwyn hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg rhwng cynorthwywyr dosbarth a'r dysgwyr dan eu gofal. Mae pob cerdyn yn crynhoi geirfa a chystrawennau sy'n addas i'r sefyllfa dan sylw mewn modd hylaw a chlir. Paratowyd yr adnodd gan Athrawon Gwella'r Gymraeg a Dwyieithrwydd Cyngor Sir Gâr.

Mat Iaith
CA2
Cymraeg ail iaith
Llafaredd
Llythrennedd
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.