Adnoddau
supporting image for Matiau Iaith EAS
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mawrth, 28 Gorffennaf 2015
Awdur:
- Tîm Cefnogi'r Gymraeg mewn Addysg, EAS
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Llafaredd
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Ailgylchu
Welsh Second Language

Matiau Iaith EAS

Tîm Cefnogi'r Gymraeg
CA2 >

Cyfres o fatiau iaith ar themâu poblogaidd er mwyn meithrin cywirdeb dysgwyr wrth siarad ac ysgrifennu. Mae'r matiau wedi eu lefelu ac yn cynnwys geirfa a chystrawennau defnyddiol a mat gwag er mwyn i ymarferwyr a dysgwyr allu eu personoleiddio yn ôl y galw. Paratowyd y deunyddiau gan aelodau o Dîm Cefnogi'r Gymraeg Consortiwm EAS.

Mat Iaith
Cymraeg ail iaith
CA2
Llafaredd
Ffeiliau
Symud dysgwyr o Lefel 3 i 4
Symud dysgwyr o Lefel 4 i 5

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.