Adnoddau
supporting image for Ffaniau Dewch i Gloncan
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mawrth, 28 Gorffennaf 2015
Awdur:
- Athrawon Bro Sir Gaerfyrddin
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Llafaredd
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Ailgylchu
Welsh Second Language

Ffaniau Dewch i Gloncan

Tîm Cefnogi'r Gymraeg
CA2 >

Cynlluniwyd yr adnodd hwn er mwyn annog cynorthwywyr dosbarth i ymestyn eu defnydd o'r Gymraeg wrth gyfathrebu'n feunyddiol â'r dysgwyr dan eu gofal. Mae'r ffaniau wedi eu trefnu ar gyfer amseroedd penodol o'r diwrnod ysgol neu ar gyfer gweithgareddau penodol ac yn cyflwyno nifer o'r cystrawennau mwyaf defnyddiol ym mhob cyd-destun. Paratowyd yr adnodd gan Julie Owen, Cyngor Sir Gâr.

Llafaredd
Cymraeg ail iaith
CA2
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.